Počítačovna.cz Posts

Při klonování disků si nástroj Clonezilla neumí poradit s šifrovanými disky a NTFS svazky detekuje jako RAW, což způsobuje zapnutý Bitlocker. Nejjednodušší cesta, jak ho vypnout, je příkazem PowerShellu spuštěným…

Sítě

Sítě

Vytvoříme pool pro VPN PPP profil Nastavíme Interface – L2TP Server IP secret – předsdílený klíč použijeme při nastavení klienta A nakonec jednotlivé secrets (klienty), jméno a heslo bude použito…

Sítě

S touto chybou jsem se setkal jen na počítači připojeném do domény a s cestovním profilem. Řešením je použít starší nástroj rasphone.exe (C:\Windows\System32\rasphone.exe)

Sítě

Sítě

Ostatní

Pokud nepotřebujete web (OWA) přístup do MS Exchange, protože se uživatelé připojují jinak a považujete to za riziko, je možné přístup vypnout v Exchange managment Shell (EMS):

Get-Mailbox -ResultSize unlimited |Set-CASMailbox -OWAEnabled $false

A případně opětovně zapnout:

Get-Mailbox -ResultSize unlimited |Set-CASMailbox -OWAEnabled $true

Windows Server

Po dlouhém pátrání, konfiguracích a neúspěšných aplikacích SSL certifikátů se mi povedlo vypátrat, že blank page je způsobena nefunkční službou Exchange Forms Based Authentication (nechápu, proč po aktualizaci Exhcahge Serveru nenastaruje).

Windows Server

Řešením může být nastavení parametru autodisconnect:

net config server /autodisconnect:-1

(klíč registru HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters)

Kontrolu lze provést příkazem: net config server

Spolu s tím je třeba vypnout fastboot v Možnostech napájení -> Nastavení tlačítek napájení -> Zapnout rychlé spouštění

Windows Server

S Windows 10 a jejich půlročními velkými aktualizacemi se znepřehlednil způsob zobrazování informace o aktuálním buildu ve větších sítích. V kontejnerech s počítači defaultně nejde přidat sloupec s verzí OS a pro informaci o buildu je nutné zobrazit vlastnosti PC a podívat se na záložku Operační systém. Jenže to je v případě velkého počtu počítačů nepřehledné a zdlouhavé, tak tady je návod, jak sloupec s verzí (buildem) OS zobrazit.

Windows Server