Aplikace spuštěná z mapovaného disku nebo UNC cesty spadne

Řešením může být nastavení parametru autodisconnect:

net config server /autodisconnect:-1

(klíč registru HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters)

Kontrolu lze provést příkazem: net config server

Spolu s tím je třeba vypnout fastboot v Možnostech napájení -> Nastavení tlačítek napájení -> Zapnout rychlé spouštění