Rubrika: <span>Windows Server</span>

Pokud nepotřebujete web (OWA) přístup do MS Exchange, protože se uživatelé připojují jinak a považujete to za riziko, je možné přístup vypnout v Exchange managment Shell (EMS):

Get-Mailbox -ResultSize unlimited |Set-CASMailbox -OWAEnabled $false

A případně opětovně zapnout:

Get-Mailbox -ResultSize unlimited |Set-CASMailbox -OWAEnabled $true

Windows Server

Po dlouhém pátrání, konfiguracích a neúspěšných aplikacích SSL certifikátů se mi povedlo vypátrat, že blank page je způsobena nefunkční službou Exchange Forms Based Authentication (nechápu, proč po aktualizaci Exhcahge Serveru nenastaruje).

Windows Server

Řešením může být nastavení parametru autodisconnect:

net config server /autodisconnect:-1

(klíč registru HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters)

Kontrolu lze provést příkazem: net config server

Spolu s tím je třeba vypnout fastboot v Možnostech napájení -> Nastavení tlačítek napájení -> Zapnout rychlé spouštění

Windows Server

S Windows 10 a jejich půlročními velkými aktualizacemi se znepřehlednil způsob zobrazování informace o aktuálním buildu ve větších sítích. V kontejnerech s počítači defaultně nejde přidat sloupec s verzí OS a pro informaci o buildu je nutné zobrazit vlastnosti PC a podívat se na záložku Operační systém. Jenže to je v případě velkého počtu počítačů nepřehledné a zdlouhavé, tak tady je návod, jak sloupec s verzí (buildem) OS zobrazit.

Windows Server

Sítě Windows Server

Windows Server

Při chybě přihlášení k Windows Server (hláška „Službě Služba Profil uživatele se nepodařilo přihlášení“ nebo jiná chyba cestovního profilu) lze odstranit místní kopii cestovního profilu tak, že je nutné vymazat klíč profilu v registru:

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList

a poté po restartu samotnou složku profilu v C:\Users

Alternativně lze profil smazat (včetně klíče registru) v profilech uživatelů: Win + R: sysdm.cpl – záložka Upřesnit – Profily uživatelů – Nastavení

Také je možné použít užitečný nástroj Delprof2

Windows Server