How To Enable/Disable OWA To All Users Exchange 2010/2013

Pokud nepotřebujete web (OWA) přístup do MS Exchange, protože se uživatelé připojují jinak a považujete to za riziko, je možné přístup vypnout v Exchange managment Shell (EMS):

Get-Mailbox -ResultSize unlimited |Set-CASMailbox -OWAEnabled $false

A případně opětovně zapnout:

Get-Mailbox -ResultSize unlimited |Set-CASMailbox -OWAEnabled $true