Verze OS v Active Directory

S Windows 10 a jejich půlročními velkými aktualizacemi se znepřehlednil způsob zobrazování informace o aktuálním buildu ve větších sítích. V kontejnerech s počítači defaultně nejde přidat sloupec s verzí OS a pro informaci o buildu je nutné zobrazit vlastnosti PC a podívat se na záložku Operační systém. Jenže to je v případě velkého počtu počítačů nepřehledné a zdlouhavé, tak tady je návod, jak sloupec s verzí (buildem) OS zobrazit.

Spusťte ADSIEDIT.MSC
Rozklikněte „Configuration Partition“, potom „DisplaySpecifiers“ a vyberte stránku s vlastní lokalizací (409 je angličtina, 405 čeština)
rozklikněte „CN=organizationalUnit-Display“
rozklikněte „extraColumns“
přidejte následující řádky:

operatingSystem,Operační systém,0,150,0 (např. Windows 7, Windows 10 apod.)
operatingSystemServicePack,Service Pack,0,150,0 (verze SP, pokud existuje)
operatingSystemVersion,Verze OS,0,150,0 (OS build)

struktura řádků: <ldapDisplayName>,<Column Title>,<Displayed by default>,<Column Width>,<unused>

V Active Directory je pak ještě třeba v příslušném kontejneru přidat sloupce, které jste definovali.