Blank page OWA Exchange Server

Po dlouhém pátrání, konfiguracích a neúspěšných aplikacích SSL certifikátů se mi povedlo vypátrat, že blank page je způsobena nefunkční službou Exchange Forms Based Authentication (nechápu, proč po aktualizaci Exhcahge Serveru nenastaruje).