Nastavení L2TP VPN na Mikrotiku

Vytvoříme pool pro VPN

PPP profil

Nastavíme Interface – L2TP Server
IP secret – předsdílený klíč použijeme při nastavení klienta

A nakonec jednotlivé secrets (klienty), jméno a heslo bude použito při přihlášení

Windows klienta nastavíme takto (1.2.3.4 nahradíme IP adresou serveru, použijeme předsdílený klíč nastavený na serveru a jméno a heslo nastavené v secrets: