Počítačovna.cz Posts

Ostatní

Hardware

Hardware

Hardware

Hardware

Hardware

Ostatní

Při chybě přihlášení k Windows Server (hláška „Službě Služba Profil uživatele se nepodařilo přihlášení“ nebo jiná chyba cestovního profilu) lze odstranit místní kopii cestovního profilu tak, že je nutné vymazat klíč profilu v registru:

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList

a poté po restartu samotnou složku profilu v C:\Users

Alternativně lze profil smazat (včetně klíče registru) v profilech uživatelů: Win + R: sysdm.cpl – záložka Upřesnit – Profily uživatelů – Nastavení

Také je možné použít užitečný nástroj Delprof2

Windows Server