Problém s přihlášením

Při chybě přihlášení k Windows Server (hláška „Službě Služba Profil uživatele se nepodařilo přihlášení“ nebo jiná chyba cestovního profilu) lze odstranit místní kopii cestovního profilu tak, že je nutné vymazat klíč profilu v registru:

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList

a poté po restartu samotnou složku profilu v C:\Users

Také je možné použít užitečný nástroj Delprof2